Trumpa viešnagė

 

Į parodos fojė
Tema:
Visuomenė
XIV - XX
amžiai

Lietuvos rusų kultūra Lietuvos karaimai
 


Lietuvos totoriai - unikali etninė grupė, šiuo metu gyvenanti Lietuvos Respublikoje, Baltarusijos Respublikos vakarinėje dalyje ir Lenkijos Respublikos rytiniame pasienyje. XIV - XVI amžiuose jų protėviai įsikūrė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. 

totoriai2.gif (6139 bytes)

V.Diutlenas.Vilniaus totorių mečetė.1916m.

Lietuvos totoriai - tai išeivių iš Aukso Ordos ir Krymo chanato palikuonys. Ši savita bendruomenė, atitrūkusi nuo pagrindinių totorių - tiurkų šaknų ir apsupta svetimų šalių, sugebėjo susitelkti  ir išsaugoti savo protėvių etninę kultūrą - nacionalinius ypatumus, tautinį ir religinį identitetą. Dėl įvairių priežasčių  per trumpą laiką praradę savo kalbą, Lietuvos totoriai dėl stipraus prisirišimo prie savo protėvių religijos - Islamo per 600 metų išsaugojo savo nacionalinę savimonę. Lietuvos ir Lenkijos valdovai visada buvo tolerantiški totorių visuomenės ir jų religijos atžvilgiu, totoriai statė jų žemėse mečetes ir netrukdomi išpažindavo savo religiją. Jiems buvo suteiktos įvairios teisės ir privilegijos, totorių aukštuomenė prilygo Lietuvos ir Lenkijos bajorams. Lietuvos totoriai šimtmečiais išlaikė bebaimių ir sumanių karių įvaizdį, pagrindinis jų užsiėmimas buvo karyba. Totorių bendruomenė visada rasdavo savo vietą tarp Lietuvos ir Lenkijos tautų ir išsilaisvinimo kovose.  XX amžiaus pradžioje tautų kovos už nepriklausomybę ir totorių inteligentiją pažadino tautiniam atgimimui; atsiranda išsilavinusių totorių mokslininkų ir karių.

Totorių karys

Atgimimo sąjūdžio paskatinti, totorių kilmės lenkų mokslininkai pradeda tyrinėti Lietuvos totorių istoriją. Sovietizacijos laikotarpiu Lietuvos stipriai apnyko totorių dvasinė kultūra ir religija. Lietuvos tautinis atgimimas ir nepriklausomybės atgavimas XX amžiaus pabaigoje sudarė sąlygas totorių bendruomenėms atsigręžti į savo tautos etninę kultūrą - į savo ištakas, tautos gyvybės šaltinius. 1988 metais įkurta Lietuvos totorių kultūros draugija, atsikūrė totorių bendruomenių visuomeninė veikla. 1997 metais buvo iškilmingai pažymėtas totorių ir karaimų įsikūrimo Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 600 metų jubiliejus. 1998 metais buvo atkurtas Lietuvos musulmonų - sunitų dvasinis centras muftijatas.

Tikimės, kad Jums bus įdomu susipažinti su Lietuvos totorių istorija ir dabartimi.

Į parodos struktūrą Baltai Valstybė Visuomenė Liaudies kultūra Elito kultūra Kraštovaizdis ir architektūra Religija Intelektas Menas Lietuva pasaulyje Kita
Tekstus ir iliustracijas šiam tinklalapiui  pateikė Vilniaus krašto Lietuvos totorių bendruomenė.

Ekskursija Ekskursijoje Lietuvos totoriai galite išsamiau susipažinti su Lietuvos totorių įsikūrimo Lietuvoje istorija, sužinoti apie įdomias senųjų totorių genčių tradicijas, gyvenimo būdą, teises ir privilegijas, religiją, ryškesnes asmenybes. Čia pasakojama apie šiandienos totorių bendruomenių gyvenimą; rasite įdomių iliustracijų, garso įrašų.  Svetainę tvarko Vilniaus krašto Lietuvos totorių bendruomenė


Lietuvos kultūros paveldo tūkstantmečio virtuali paroda:
[Parodos pradžia] [Parodos fojė] [Trumpa apžvalga] [Parodos schema] [Paaiškinimai lankytojui] [Informacija]


© Matematikos ir informatikos institutas, 1998-2000 Į parodos fojė
Adresas ryšiams: nerute@ktl.mii.lt. Tinklalapis atnaujintas 2008.10.19