Trumpa viešnagė

 Į apžvalginę ekskursiją

Į parodos fojė
Tema:
Visuomenė
XIV - XX
amžiai

Lietuvos totoriai Lietuvių audinių raštai
  

 

Ašty zaman, tiuštiu kiermian,
Sarajlary tahaldylar.
Sahynč kalat tiri jomach,
Kajsyn abrejdlar karajlar.

 

kareivis.gif (1203 bytes)

O metai bėgo kaip vanduo,
Sugriuvo rūmai saloje.
...Tačiau gyvena praeitis,
Nes karaimai saugo ją.

 

Restauruota kenesa Vilniuje
1998 m.

Trakai

Ekspozicija "Lietuvos karaimai" pristato mažiausią Lietuvos tautą - karaimus, jų istoriją, kultūros palikimą, opias dabarties problemas. Iš nuotraukų, garso (įskaityto teksto, dainos, giesmės), grafinių, video (vestuvinių papročių, visuomeninių renginių) pavyzdžių, pateikiamų ekspozicijoje, atsiskleidžia šios rytų kultūros Lietuvoje specifika, jos santykis su aplinka.

1997 m. atliktų etnostatistinių tyrimų duomenimis, Lietuvoje gyvena 257 karaimai. Aktyvi jų visuomeninė veikla nukreipta į kultūros savitumo, gimtosios kalbos, papročių, tikėjimo išsaugojimą.

600 metų jubiliejus-
karaimai Lietuvoje

Gyvuodama Lietuvoje 600 metų, ši nedidelė tiurkiška tautelė išlaikė stiprią tautinę savimonę. Gana uždaras bendruomenės gyvenimas, tvirti, karaimų religijos tiesomis grįsti moralės principai lėmė gimtosios kalbos, papročių, ritualų, kartu ir tautinės savivokos išlikimą. Sunkiomis sąlygomis išgyventi karaimams taip pat padėjo Lietuvos  tolerancija jų atžvilgiu, ryškėjusi ne tik kasdieniame žmonių bendravime, bet ir iš įvairių laikotarpių oficialių valstybės dokumentų.

Chadži Seraja chan Šapšalas (1873-1961), orientalistas, filologas, karaimų hachanas 

Išskirtinis Lietuvos karaimų istorijos laikotarpis - tai sovietų okupacija, gerokai išklibinusi normalius karaimų bendruomenės gyvavimo pagrindus. Ir šiandien jaučiami to laikmečio padariniai nepaprastai apsunkina žmonių  ir tautos savivokos procesus.

Iki šių laikų išsaugotu Lietuvos karaimų kultūros palikimu domisi daug pasaulio mokslininkų. Daugiausiai dėmesio susilaukia dar gyva  karaimų kalba, priklausanti tiurkų kalbų šeimos vakarų kipčiakų pogrupiui. Ji nagrinėjama keliais aspektais: kaip gyva, bet senų, retų, kitose tiurkų šeimos kalbose jau išnykusių formų, žodžių išlaikiusi kalba ir kaip kalba, pasiskolinusi ir savaip adaptavusi kai kuriuos aplinkinių kalbų (lietuvių, rusų, lenkų) žodyno, sintaksės bruožus.

Į parodos struktūrą Baltai Valstybė Visuomenė Liaudies kultūra Elito kultūra Kraštovaizdis ir architektūra Religija Intelektas Menas Lietuva pasaulyje Kita
Šios ir kitos trumpoje apžvalgoje pristatytos Lietuvos karaimų kultūros palikimo temos bus aptariamos ekspozicijoje "Lietuvos karaimai".

Ekskursija Ekskursiją po ekspoziciją "Lietuvos karaimai" rengia Lietuvos karaimų kultūros bendrija. Tikėkimės, kad ši ekspozicija  padės jos lankytojams suvokti karaimų kultūros ypatumus, jos istorines sąlygas, geriau pažinti save, galbūt rasti atsakymus į aktualius kitoniškumo apraiškų klausimus.


Lietuvos kultūros paveldo tūkstantmečio virtuali paroda:
[Parodos pradžia] [Parodos fojė] [Trumpa apžvalga] [Parodos schema] [Paaiškinimai lankytojui] [Informacija]


© Matematikos ir informatikos institutas, 1998-2000. Į parodos fojė
Adresas ryšiams: nerute@ktl.mii.lt. Tinklalapis atnaujintas 2008.10.19