ŽODIS VIRTUALIOS PARODOS LANKYTOJUILietuvos nacionalinė programa:
 Lietuvos kultūros paveldo tūkstantmečio virtuali paroda

Sveikiname Jus, įžengus į Lietuvos kultūros paveldo tūkstantmečio virtualios parodos kibernetinę erdvę. Virtualią parodą sudaro 24 ekspozicijos, jungiamos, klasifikuojamos ir trumpai pristatomos šioje virtualios parodos centrinėje svetainėje.

Atskiros ekspozicijos yra konkurso keliu sukurtos skirtingų autorinių projektų grupių pagal virtualios komisijos pasiūlytas temas: Baltai, Valstybė, Visuomenė, Liaudies kultūra ir kt.. Centrinė virtualios parodos svetainė padės Jums, virtualios parodos lankytojau, patogiai ir greitai surasti  Jus dominančią Lietuvos kultūros paveldo sritį, o jei susidomėsite - nuosekliai apžiūrėti visą virtualią parodą.

SUTARTINIAI ŽENKLAI

Centrinė parodos svetainė panaši į didžiulės daugiatemės parodos fojė, kurioje galite išsiaiškinti parodos struktūrą, rasti trumpų atskirų ekspozicijų pristatymų, paklausti apie vieną ar kitą Jus dominantį dalyką. Be to, virtualią parodą  galite apžiūrėti  pasirinkę Jums tinkamiausią peržiūros būdą, parodos fojė pažymėtą ženklais: Trumpa viešnagė Ekskursijos pradžia Išsamus supažindinimas su ekspozicija ir papildoma medžiaga

Ženklų reikšmės:

Trumpa viešnagė - trumpas vizitas ar viešnagė, kurios metu susipažinsite su trumpu pasirinktos ekspozicijos pristatymu, rasite keletą paveikslų, keletą nuorodų į įdomiausias ekspozicijos vietas. Paprastai ši medžiaga telpa į vieną lapą, ją tvarko centrinės svetainės kūrėjai;

Ekskursijos pradžia - ekspozicijos peržiūra - ekskursija, kurios metu žiūrovui pateikiama visa ekspozicijos medžiaga: tekstai, paveikslai, garso įrašai. Ekspoziciją sudaro didesnės ar mažesnės apimties svetainė, tvarkoma konkrečios darbo grupės; 

Išsamus supažindinimas su ekspozicija ir papildoma medžiaga - žinovo vizitui pateikiama visa sukaupta medžiaga. Lankytojui tarsi leidžiama "aplankyti" muziejaus saugyklas, pamatyti visą papildomą medžiagą, kuri per ekskursijoje paprastai nerodoma. Tokį išsamų medžiagos pristatymą rasite tik dvejose virtualios parodos svetainėse.

 

TEMOS IR SPALVOS

Parodos ekspozicijos suskirstytos pagal temas. Kiekviena tema turi savo spalvą ir žymima tos spalvos trikampiu. 

Baltai

Valstybė

Visuomenė

Liaudies kultūra

Elito kultūra

Kraštovaizdis ir architektūra

Religijos temų sklaida

Intelektas

Menas

Lietuva pasaulyje

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Visi kiekvienos temos ekspozicijų pavadinimai pateikiami tik parodos foje, o patekę į trumpą ekspozicijos pristatymą ar kitą centrinės svetainės tinklalapį, visų kurios nors temos ekspozicijų pavadinimus sužinosite pelės žymeklį laikydami ant atitinkamos temos trikampio. Pavyzdžiui, pelės žymekliu pažymėję Meno temos simbolį, pamatysite sąrašą, iš kurio galima patekti į bet kurios ekspozicijos trumpą pristatymą.

 

 PARODOS KATALOGAS

Jei norite iš eilės peržiūrėti visus virtualios parodos ekspozicijų trumpuosius pristatymus, naudokitės parodos katalogu, pateikiamu kiekviename trumpo pristatymo tinklalapyje.

Trikampiai (rodyklės į kairę ir į dešinę) "atverčia" prieš tai buvusį ar po to einantį parodos katalogo lapą (trumpą ekspozicijos pristatymą), o trikampių spalva rodo priklausomybę vienai ar kitai temai. Pelės žymekliui sustabdžius ant trikampio, parodomas atitinkamos ekspozicijos pavadinimas. Storesnis baltas brūkšnys  parodo Jūsų padėtį virtualioje parodos erdvėje. 

SIMBOLIAI  

Į parodos fojė

Virtualios parodos fojė simbolis

Į virtualios parodos strukturą

Parodos struktūros vizualizacijos simbolis

 

KĄ GALITE RASTI IR SUŽINOTI

Sėkmingos ir turiningos viešnagės virtualios parodos erdvėje!

ų adresas:

Lietuvos kultūros paveldo tūkstantmečio virtuali paroda:
[Parodos pradžia] [Parodos fojė] [Trumpa apžvalga] [Parodos schema] [Informacija]


© Matematikos ir informatikos institutas, 1998-2000.
Adresas ryšiams: nerute@ktl.mii.lt. Svetainė atnaujinta 2008.10.28