Rinktinė bibliografija apie Lietuvos karaimus
(ja naudotasi kuriant svetainę "Lietuvos karaimai"):

Lietuvių kalba

 1. Baliulis A., Mikulionis S., Miškinis A. Trakų miestas ir pilys. Vilnius, 1991.
 2. Čypčychlej učma Trochka. Į Trakus paukščiu plasnosiu. Lietuvos karaimų poezija [dvikalbė antologija, karaimų ir liet.k., pratarmė liet. ir anglų k ]. Sud.K.Firkavičiūtė. Vilnius, 1997
 3. Firkavičiūtė K. Iš karaimų apeiginės tautosakos // Tautosakos darbai, 1(8). Vilnius, 1992.
 4. Firkovičius M. Mien karajče ürianiam [karaimų kalbos vadovėlis, R.Venckutės straipsnis "Kelios pastabos apie karaimų kalbą ir jos vartojimą" liet., rusų ir anglų k.]. Vilnius, 1996.
 5. Firkovičius R. Lietuvos karaimų rankraščiai // Orientas, 1. Vilnius, 1991.
 6. Kipčiakų tiurkų orientas Lietuvoje. Tarptautinės konferencijos medžiaga [pranešimai liet., lenkų, rusų ir anglų k.]. Sud.H.Kobeckaitė ir T.Bairašauskaitė. Vilnius, 1994.
 7. Kobeckaitė H. Lietuvos karaimai. Vilnius, 1997.
 8. Kobeckaitė H. Lietuvos karaimų spauda // Žurnalisto žinynas. Antroji knyga. Sud. V.Užtupas. Vilnius, 1996.
 9. Kraštas ir žmonės. Vilnius, 1988.
 10. Raudeliūnas A., Firkovičius R. Teisinė karaimų padėtis Lietuvoje // Socialistinė teisė, Nr.4, 1975.
 11. Zinkevičius Z. Lietuvių kalbos istorija. Vilnius, 1975.
 12. Karaimai Lietuvoje. Vilnius: Statistikos departamentas, 1997.
 13. Vytautas Didysis. Vilnius, 1988.
 14. Gudavičius E. Lietuvos istorija. Vilnius, 1999.

Karaimų kalba
( visose knygose rasite įžangą ar pabaigos žodį lietuvių ir anglų kalbomis)

 1. Karaj jyrlary. [Karaimų poezijos antologija, rusų kalbos rašmenimis]. Sudarė M.Firkovičius. Vilnius, 1989.
 2. Firkavičiūtė K. Iš karaimų apeiginės tautosakos [Dainos su natomis, tekstai karaimų ir lietuvių k.] // Tautosakos darbai, 1(8). Vilnius: Academia, 1992.
 3. Karaj koltchalary. [Proginių maldų rinkinys]. Sudarė M.Firkovičius. Vilnius:Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1993.
 4. David bijnin machtav čozmachlary. [Psalmės]. Sud. M.Firkovičius. Vilnius: Danielius, 1994.
 5. Čypčychlej učma Trochka. Į Trakus paukščiu plasnosiu. [Lietuvos karaimų poezija karaimų ir lietuvių k.]. Sud. K.Firkavičiūtė. Vilnius: Danielius, 1997.
 6. Karaj dinliliarnin jalbarmach jergialiari. 1 bitik. [Karaimų liturginis maldynas, 1 knyga, pamaldoms kenesoje]. Sudarė ir spaudai parengė Lietuvos karaimų religinės bendruomenės pirmininkas, vyresnysis dvasininkas Mykolas Firkovičius. Vilnius: Baltos lankos, 1998.
 7. Karaj dinliliarnin jalbarmach jergialiari. 2 bitik. [Karaimų maldynas, 2 knyga, apeigų maldos ir giesmės]. Sudarė ir spaudai parengė Lietuvos karaimų religinės bendruomenės pirmininkas, vyresnysis dvasininkas Mykolas Firkovičius. Vilnius: Baltos lankos, 1999.

Kitomis kalbomis

 1. Baskakov N.Vvedenije v izučenije tiurkskich jazykov [rusų k.]. Moskva, 1969.
 2. Czato E. Some typological properties of North-Western Karaim in areal perspectives // Areale, Kontakte, Dialekte. Sprache und Dynamik in mehrsprachigen Situationen. Bochum: Brockmeyer, 1996.
 3. Dubinski A. Caraimica. Prace karaimoznawcze [straipsnių lenkų, rusų, vok., turkų k. rinkinys]. Warszawa, 1994.
 4. Firkovičius M. Mien karajče ürianiam [karaimų kalbos vadovėlis, R.Venckutės straipsnis "Kelios pastabos apie karaimų kalbą ir jos vartojimą" liet., rusų ir anglų k.]. Vilnius, 1996.
 5. Günay U., Güngor H. Türk din tarihi [turkų k.]. Istanbul, 1998
 6. Harviainen T. Signs of new life of Karaim communities // The Third Nordic Middle East Conference. Bergen, 1996-1997.
 7. Karaimai Lietuvoje. (Karaims in Lithuania. Statistic research). Vilnius, 1997
 8. Karaimi. Pienięznienskie spotkania z religiami [straipsnių rinkinys lenkų k.]. Pienięzno, 1987.
 9. Karaimy. Karaimskij biografičeskij slovar (ot konca VIIIv. Do 1960) [rusų k.]. Moskva, 1993
 10. Karaimsko-russko-polskij slovar. Moskva, 1974.
 11. Kipčiakų tiurkų orientas Lietuvoje. Tarptautinės konferencijos medžiaga [pranešimai liet., lenkų, rusų ir anglų k.]. Sud.H.Kobeckaitė ir T.Bairašauskaitė. Vilnius, 1994.
 12. Kowalski T. Karaimische Texte im Dialekt von Troki [vok.k.]. Krakow, 1929.
 13. Kuzgun S. Hazar ve Karay türkleri [turkų k.]. Ankara, 1993.
 14. Musajev K. Grammatika karaimskogo jazyka [rusų k.]. Moskva, 1964.
 15. Öner M. Bugünkü kipcak türkcesi. Ankara, 1998.
 16. Rannalla päärynäpuu. Liettuan karaiimien runoutta [Lietuvos karaimų poezija suomių k., įvadinis straipsnis]. K.Hopeavuori, T.Harviainen, K.Nieminen. Helsinki, 1998.
 17. Szyszman S. Le Karaisme. Ses doctrines et son histoire [prancūzų k.]. Lausanne, 1980.
 18. Szyszman S. Das Karäertum [vok.k.]. Wien, 1983.
 19. Zajączkowski A. Karaims in Poland. Warszawa, 1961
 20. http://www.hf-fak.uib.no/smi/paj/harviainen.html
Lietuvos karaimų visuomeninės organizacijos Literatūra ir spauda Papročiai Vytautas ir karaimai Religija Kalba Istorija © Lietuvos Karaimų Kultūros Bendrija