Trumpa viešnagė

Į ekskursiją

Į parodos fojė
Tema:
Baltai
Nuo bronzos iki XX
amžiaus

Lietuvos sportas Lietuvos Statutai

 


Priešistorinės visuomenės pažįstamos iš archeologinių duomenų. Reikalingas tikslus ir moksliškas paslapties atskleidimas žmonėms, norintiems pažinti kultūrinį paveldą.

Baltų archeologijos ekspozicijos tikslas - pateikti visuomenės raidos pjūvį.

Ekspozicija Jus supažindins su baltų archeologija ir priešistorine visuomene nuo bronzos amžiaus iki naujųjų laikų (bronzos ir ankstyvas geležies amžiai, senasis geležies, vidurinis geležies, vėlyvasis geležies amžiai, ankstyvieji viduramžiai, viduramžiai, naujieji laikai). Nepažeidžiant mokslu apibrėžiamų rekonstrukcijos ribų, atkuriami visuomenę apibūdinantys fragmentai. Tai gali būti atskiras dirbinys, kapo įranga, laidojimo paprotys ar ritualas, pastato fragmentas, kultūrinio sluoksnio dalis, archeologijos paminklas.

Panaudojama archeologijos paminklų (kapinynų, piliakalnių, gyvenviečių) medžiaga, pagrindinių radinių grupės. Parodos ekspozicijoje lankytojas supažindinamas su įvairialaikiais archeologijos šaltiniais. Ekspozicijoje taikoma tam tikra informacinė sistema ( apibrėžtos laikotarpių sąvokos; duomenų grupavimas). Kiekvienu laikmečiu gyveno žmogus, kuris rengėsi ir puošėsi, dirbo darbus ir ginklavosi, gamino įrankius, rūpinosi derliumi ir augino gyvulius, statė namus ir pilis, keitė aplinką ir kraštovaizdį, gyveno bendruomenėje, laikydamiesi papročių ir apeigų.

Sėkmės, ieškant ateities praeityje.

 

Į parodos struktūrą Baltai Valstybė Visuomenė Liaudies kultūra Elito kultūra Kraštovaizdis ir architektūra Religija Intelektas Menas Lietuva pasaulyje Kita
Trumpa viešnagė Šiam tinklalapiui tekstą ir iliustracijas pateikė Kauno technologijos universiteto multimedia laboratorija.

Ekskursija Ekskursijos svetainė susideda iš 11 atskirų tinklalapių, teikiančių hierarchiniu principu išdėstytą informaciją tam tikros visuomenės apraiškos pažinimui. Eksponavimo lentelės grafos pateikia duomenų blokus, kuriuose rasite įvairią informaciją,- nuo archeologinių radinių iki žmogaus gyvenamos aplinkos rekonstrukcijos. Svetainę tvarko Kauno technologijos universiteto multimedia laboratorija.


Lietuvos kultūros paveldo tūkstantmečio virtuali paroda:
[Parodos pradžia] [Parodos fojė] [Trumpa apžvalga] [Parodos schema] [Paaiškinimai lankytojui] [Informacija]


© Matematikos ir informatikos institutas, 1998-2000. Į parodos fojė
Adresas ryšiams: nerute@ktl.mii.lt. Tinklalapis atnaujintas 2008.10.20