Baltai Valstybė Visuomenė Liaudies kultūra Elito kultūra Kraštovaizdis ir architektūra Religija Intelektas Menas Lietuva pasaulyje Metai, pakeitę istorijos ir kultūros eigą (pagal V. Vareikį)

XX

 

Baltai,
baltų

archeo-
logija

 

Lietuvos sportas

Žydai Lietuvoje

Lietuvos rusų kultūra

Kultūrinė rezistencija, jos kultūra

Lietuvos totoriai

Lietuvos karaimai

Liaudies menas:
L. Šepka

Lietuvių etninė kultūra

Senosios
žemaičių

dainos,
tautosaka
archi-
tektūra

- Žemaitija

Lietuvių audinių raštai

 

Vilnius - istorinė Lietuvos sostinė
 XV-XX

Žemaitijos
parkų ir
muziejų
kelias

Kultūros paveldas ir dabarties vertybės 

 

Vilniaus universiteto archi-
tektūra

Religija
ir 
atgimimas

"Lietuvos
Katalikų
Bažnyčios
kronika"

Bažnyčia ir valstybė

Ateistinis
genocidas

Holokaustas
 ir katalikai

Dievogarba
 ir menas

Bažnytinė
dailė ir architektūra
 
 

Pirmoji lietuviška knyga
 ir jos 450 metų sukaktis

 

 

 

 

M.K. Čiurlionis. "Žvalgykis nuo aukštų bokštų"

Vilnius senosiose fotografijose

Art Deco Lietuva

 

Etno-
kosmo-
logija:
Lietuva ir pasaulis

 

 

Didieji metai žmonijos istorijoje:

1989 m.
išsilaisvino Rytų Europos šalys

1926 m.
sukurta televizija

1917 m.
Spalio revoliucija Rusijoje

XIX

 

 

Kultūrinė rezistencija, jos kultūra

Lietuvos karaimai

Žydai Lietuvoje

Lietuvos rusų kultūra

Lietuvos totoriai

Lietuvių audinių raštai

Lietuvių etninė kultūra

Liaudies menas:
V. Svirskis

 

Žemaitijos
parkų ir
muziejų
kelias

Vilnius senosiose foto-
grafijose

 

Vilniaus universiteto archi-
tektūra


Knygnešių
sąjūdis

Dievogarba
 ir menas

Blaivybės sąjūdis

Bažnyčia ir valstybė

Religinis liaudies

menas

Lietuvos rusai sentikiai: istorija ir kultūra

Knygnešių
sąjūdis

 

Vilniaus universiteto architektūra

Religinis liaudies
menas

Vilniaus meno mokykla

Vilnius senosiose fotografijose

Bažnytinė
dailė ir architektūra:
Romantizmas

 

 

1848 m.
revoliucija Europoje

XVIII
-XVI

 

Lietuvos Statutai

Lietuva ir Europos ribos žemėla-
piuose

Valstybė, valdovai, dinastijos

Žydai Lietuvoje

Lietuvos totoriai

Lietuvos karaimai

 

 

Žemaitijos
parkų ir
muziejų
kelias

 

Vilniaus universiteto architektūra 


Religijų
sambūvis LDK

Bažnyčios reforma

Bažnyčia ir valstybė

Bažnytinė
dailė ir architektūra:
Barokas,
Klasicizmas

Dievogarba
 ir menas

Lietuvos rusai sentikiai: istorija ir kultūra

Humanizmo idėjos Lietuvoje XV-XVII a..

Vilniaus universiteto architektūra 

Pirmoji lietuviška knyga 
ir jos 450 metų sukaktis

1547 m

Bažnytinė
dailė ir architektūra:
Barokas,
Klasicizmas

Vilniaus meno mokykla

 

Lietuva ir Europos ribos žemėla-
piuose


1789
m
revoliucija Prancūzijoje

1683 m.
Lenkijos ir Lietuvos karalius,
 J. Sobieckis, sustabdė turkų veržimasi

1666 m.
Newtonas sukūrė gravitacijos teoriją

1633 m
Galilėjus nustatė jog Žemė sukasi apie Saulę

1517 m.
Liuteris paskelbė savo tezes

XI-
XV

 

Žalgirio mūšis
1410 m

1009 m
paminėtas
Lietuvos

vardas

 

Žydai Lietuvoje

Lietuvos totoriai

Lietuvos karaimai

Lietuvos civilizacija Europoje

     

Bažnytinė
dailė ir architektūra:
Renesansas,
Viduramžiai

Lietuvos
christianizacija

Pagonybė ir
krikščionybė

Humanizmo idėjos Lietuvoje XV-XVII a.

Lietuvos
Metrika
1367- 1794

Bažnytinė
dailė ir architektūra:
Renesansas,
Viduramžiai

 

Lietuva ir Europos ribos žemėla-
piuose

1456 m.
Gutenbergas išspausdino Bibliją

1249 m
R. Baconas aprašė parako miltelius

iki
  XI

 

Baltai, 
baltų

archeo-
logija

 

 

 

 

     

 

622 m
pranašas Mahometas skleidžia islamą

30 m
Anno Domini - Kristaus nukryžiavimas

501 m. pr. Kr.
Konfucijaus mokymas Kinijoje

524 m. pr. Kr.
Budos mokymas

 

 

 

 

 

Etno-
kosmologija:
Lietuva ir pasaulis

732 m. sustabdytas maurų veržimasis į Europą

410 m. vestgotai užėmė
 Romą

 457 m. 
pr. Kr.

suklestėjo demokratija Atėnuose

Parengta pagal:
V.Vareikis. Ant tūkstantmečių slenksčio: didieji metai. Š. Atėnai, 1998 12 19

 

Baltai

Valstybė

Visuomenė

Liaudies kultūra

Elito kultūra

Kraštovaizdis ir architektūra

Religija

Lietuvos kultūros paveldo tūkstantmečio virtuali paroda:
[Parodos pradžia] [Parodos fojė] [Parodos schema] [Paaiškinimai lankytojui] [Informacija]


© Matematikos ir informatikos institutas, 1998-2000.
Adresas ryšiams: nerute@ktl.mii.lt. Tinklalapis atnaujintas 2008.10.20