1000METIS-pagr.gif (6714 bytes)

Religijos temos

English
Deutsch


EKSPOZICIJOS, RENGIAMOS VIRTUALIOJE PARODOJE 

 

 

 

 

 

 

Religijos raida Lietuvoje amžių bėgyje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Lietuvos krikščionėjimo vingiai:
  • Pagonybė ir krikščionybė
  • Lietuvos christianizacija
   • Katalikybė ir stačiatikybė
    • Unija ir Rytų apeigų katalikai
  • Bažnyčios reforma
  • Šventasis Raštas lietuviškai
  • Žymiausi religiniai veikėjai:
   • Šv Jonas, šv. Antanas, šv Eustachijus
   • Jogaila
   • Šv. Kazimieras
   • S. Rapolionis
   • Giedraičių dinastija
   • Vilniaus Gaonas
   • I. Masalskis
   • M. Valančius
   • pal. J. Matulaitis
   • T. Matulionis
 • Dievogarba ir menas: (rengiama)
  • Šventosios vietos ir piligrimystė
   • Šiluva
   • Aušros vartai
   • Žemaičių Kalvarija
   • Kryžių kalnas
  • Giesmės ir pamokslai
  • Religinis liaudies menas
   • V.Svirskis
   • L. Šepka
  • Bažnytinė dailė ir architektūra
   • Viduramžiai
   • Renesansas
   • Barokas
   • Klasicizmas
   • Romantizmas
   • Pažaislio vienuolynas
   • Vilniaus arkikatedra
    • Lobynas
 • Bažnyčia ir valstybė:  (rengiama)
  • Bažnytinės provincijos raida
  • Religijų sambūvis LDK
  • Bažnyčia ir luomai
  • Bažnyčia ir tautybė
  • Konfesinis visuomeniškumas
   • Blaivybės sąjūdis
   • Knygnešių sąjūdis
  • Bažnyčia per dvi okupacijas
   • Ateistinis genocidas
   • Holokaustas ir katalikai
  • Bažnyčia ir žmogaus teisės
   • "Lietuvos Katalikų  Bažnyčios Kronika"
   • Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetas
  • Religija ir atgimimas
   • Jono Pauliaus II apaštalinė kelionė
 • Šiandienos religinis spektras: (rengiama)
  • Tradicinės konfesijos
   • Katalikai
    • Lotynų apeigų
    • Graikų apeigų
   • Ortodoksai
   • Evangelikai liuteronai
   • Evangelikai reformatai
   • Sentikiai
   • Judėjai
   • Musulmonai sunitai
   • Karaimai
  • Naujosios religinės grupės

 03o.jpg (3804 bytes)02o.jpg (3762 bytes)01.jpg (3691 bytes)

Lietuvos kultūros paveldo tūkstantmečio virtuali paroda:
[Parodos pradžia] [Parodos fojė] [Trumpa apžvalga] [Parodos struktūra] [Paieška] [Informacija]


© Matematikos ir informatikos institutas, 1998.
Adresas ryšiams: nerute@ktl.mii.lt". Tinklalapis atnaujintas 2008.10.20