English

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKSPOZICIJOS, RENGIAMOS VIRTUALIOJE  

XX a.

 • Žymiausi religiniai veikėjai:
  • pal. J. Matulaitis
  • T. Matulionis
 • Religinis liaudies menas
  • L. Šepka
 • Bažnyčia ir žmogaus teisės
  • "Lietuvos Katalikų  Bažnyčios Kronika"
  • Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetas
 • Bažnyčia per dvi okupacijas
  • Ateistinis genocidas
  • Holokaustas ir katalikai
 • Religija ir atgimimas
  • Jono Pauliaus II apaštalinė kelionė
 • Šiandienos religinis spektras
  • Tradicinės konfesijos
   • Katalikai
    • Lotynų apeigų
    • Graikų apeigų
   • Ortodoksai
   • Evangelikai liuteronai
   • Evangelikai reformatai
   • Sentikiai
   • Judėjai
   • Musulmonai sunitai
   • Karaimai
  • Naujosios religinės grupės

 

PARODOJE

 

XI -XX a.

 • Bažnyčia ir valstybė
  • Bažnytinės provincijos raida
  • Bažnyčia ir luomai
  • Bažnyčia ir tautybė
 • Šventasis Raštas lietuviškai
 • Bažnytinė dailė ir architektūra
  • Pažaislio vienuolynas
  • Vilniaus arkikatedra
   • Lobynas
 • Šventosios vietos ir piligrimystė
  • Šiluva
  • Aušros vartai
  • Žemaičių Kalvarija
  • Kryžių kalnas
 • Giesmės ir pamokslai
 • Religinis liaudies menas
 

 

 

 

XIX a.
 • Žymiausi religiniai veikėjai:
  • M. Valančius
 • Religinis liaudies menas
  • V. Svirskis
 • Konfesinis visuomeniškumas
  • Blaivybės sąjūdis
  • Knygnešių sąjūdis
 • Bažnytinė dailė ir architektūra
  • Romantizmas
XVI - XVIII a.
 • Žymiausi religiniai veikėjai:
  • S. Rapolionis
  • Giedraičių dinastija
  • Vilniaus Gaonas
  • I. Masalskis
 • Bažnyčios reforma
 • Religijų sambūvis LDK
 • Bažnytinė dailė ir architektūra
  • Barokas
  • Klasicizmas
XI - XV a.
 • Žymiausi religiniai veikėjai:
  • Šv Jonas, šv. Antanas, šv Eustachijus
  • Jogaila
  • Šv. Kazimieras
 • Pagonybė ir krikščionybė
 • Lietuvos christianizacija
  • Katalikybė ir stačiatikybė
   • Unija ir Rytų apeigų katalikai
 • Bažnytinė dailė ir architektūra
  • Viduramžiai
  • Renesansas

Lietuvos kultūros paveldo tūkstantmečio virtuali paroda:
[Parodos pradžia] [Parodos fojė] [Trumpa apžvalga] [Parodos schema] [Informacija]


© Matematikos ir informatikos institutas, 1998.
Adresas ryšiams: nerute@ktl.mii.lt. Tinklalapis atnaujintas 2008.10.20