kitez.gif (5791 bytes)
LIETUVOS RUSAI SENTIKIAI

Trumpa viešnagė

 

Į parodos fojė
Tema:
Religija
XVII-XX
amžiai

Dievogarba ir menas Pirmoji lietuviška knyga

 


Parodoje pristatoma savita ir šalyje bei pasalyje mažai žinoma Lietuvos kultūros paveldo dalis — rusai sentikiai, pagrindiniai jų istorijos ir kultūros bruožai, cerkvės ir jų interjerai, sentikių kaimų vaizdai bei žmonių tipažai. Tai turėtų atskleisti daugianacionalinės Lietuvos tradicijų savitumus Europos istorijos kontekste.

Sentikystė – eschatologinė rusų stačiatikybės atmaina; atskiros religinės bendrijos susiformavo po patriarcho Nikono bažnyčios reformų 17 amžiaus viduryje. Sentikiai, bėgdami nuo religinių persekiojimų, Lietuvoje pradėjo kurtis 17 amžiaus antroje pusėje.  Per tris šimtmečius jie integravosi į Lietuvos visuomenę ir kartu išsaugojo didelę savo kultūrinio palikimo dalį.

Parodos puslapiuose esama daug fotonuotraukų ir duomenų  apie rusų sentikius; jie surinkti  1996–1999 m. Tarpdisciplininės Lietuvos sentikių tyrimo grupės prie Vilniaus universiteto.

Lietuvos rusų sentikių svetainė yra pateikta Internete lietuvių kalba ir rusų kalba.

 

Į parodos struktūrą Baltai Valstybė Visuomenė Liaudies kultūra Elito kultūra Kraštovaizdis ir architektūra Religija Intelektas Menas Lietuva pasaulyje Kita
Tekstus ir iliustracijas šiam tinklalapiui  pateikė Tarpdisciplininė Lietuvos sentikių tyrimo grupė prie Vilniaus universiteto.

Ekskursija Jei įžengsite į platesnę šios temos ekspoziciją, apie Lietuvos sentikius, jų istoriją, kultūrą, raštą sužinosite daugiau.  Svetainę tvarko Tarpdisciplininė Lietuvos sentikių tyrimo grupė prie Vilniaus universiteto.


Lietuvos kultūros paveldo tūkstantmečio virtuali paroda:
[Parodos pradžia] [Parodos fojė] [Trumpa apžvalga] [Parodos schema] [Paaiškinimai lankytojui] [Informacija]


© Matematikos ir informatikos institutas, 1998-2000. Į parodos fojė
Adresas ryšiams: nerute@ktl.mii.lt. Tinklalapis atnaujintas 2008.10.20