empty100.gif (49 bytes)

1547 1997

Į parodos fojėLietuvos kultūros paveldo tūkstantmečio virtuali paroda
APŽVALGINĖ EKSKURSIJA

PIRMOJI LIETUVIŠKA KNYGA

MAŽVYDAS, MARTYNAS. Catechismusa prasty Szadei, Makslas skaitima raschta yr giesmes del kriksczianistes bei del berneliu iaunu nauiey sugulditas... – Karaliaučius: Hanso Weinreicho spaustuvė, 1547. – [79] p.: vinj., gaid

     Garso įrašas "Broliai seserys! Imkit mane ir skaitykit ..." - skamba pirmosios Katekizmo prakalbos eilutės.

Trumpai apie Martyną Mažvydą Pirmoji lietuviška knyga, parengta Martyno Mažvydo, kai jis dar studijavo Karaliaučiaus universitete. Joje yra  elementorius, katekizmas, giesmynėlis. Prakalba "Knigieles paczias byla ..."  - pirmasis originalus eilėraštis lietuvių kalba. Manoma, kad knyga išspausdinta 200 – 300 egz. tiražu. Išliko du egzemplioriai, saugomi Vilniaus ir Torunės (Lenkija) universitetų bibliotekose.

Martyno Mažvydo vardas nebuvo pamirštas. Okupuotoje Lietuvoje ir išeivijoje 1947 m. paminėtas pirmosios lietuviškos knygos 400 metų jubiliejus. Klaipėdoje 1976 m. pradėtas kurti skulptūrų parkas, kuriam vėliau suteiktas Martyno Mažvydo vardas. Lietuvos alpinistai,Lietuviškos knygos 450 metu sukakties minejimas pasaulyje 1979 m. pirmieji   įkopę į 4560 m. aukščio  viršūnę  Tian Šanio kalnuose, ją pavadino Martyno Mažvydo vardu

Mažvydo tema rašomi literatūros ir muzikos veikalai, kuriami dailės kūriniai, jo vardu vadinamos Lietuvos miestų gatvės. Klaipėdoje 1997 m. pastatytas paminklas Martynui Mažvydui.

1997 m.  Lietuvoje ir pasaulyje iškilmingai paminėta pirmosios lietuviškos knygos 450 metų  sukaktis, 1997-ieji metai pavadinti LIETUVIŠKOS KNYGOS METAIS, ta proga išleista daug leidinių, vyko konferencijos, parodos, nukalta jubiliejinė moneta, medalis.


© Matematikos ir informatikos institutas, 1998.
Adresas ryšiams: nerute@ktl.mii.lt. Tinklalapis atnaujintas 2008.10.20

Į parodos fojė