Trumpa viešnagė

Į Žemaitijos apžvalginę ekspoziciją

Į parodos fojė
Tema:
Liaudies kultūra
XVI-XX
amžiai

Audinių raštai Lietuvių etninė kultūra

 

Dubysos slėnis

Palangos Birutės kalno koplyčios vitražas. Dail. L. PociusPalangos Birutės kalno koplyčios vitražas. Dail. L. PociusŽemaitija -  Lietuvos etnografinis regionas, turintis savitą ir idomią istoriją, kuriame itin puoselėjama tėvų kalba, kultūra, tradicijos ir papročiai.

Mūsų svetainė Jus ir kviečia susipažinti su Žemaitijos etnografiniu regionu, šio krašto istorija, kalba, kultūros paveldu, žymiausiais muziejais, parkais, teatrais, kitomis kultūros įstaigomis, lankytinomis vietomis, visuomeninėmis organizacijomis, kurios dabar daro didžiausią įtaką kultūrinio gyvenimo pakilimui Žemaitijoje. Čia Jūs rasite ir žemėlapius, kuriose užfiksuotos Žemaitijos istorinės ir etnografinės ribos. Svetainėje pateikiamos mokslininkų mintys, pasisakymai Žemaitijos istorijos ir kultūros temomis. Jūs turite galimybę susipažinti ir su Žemaitijos herbu bei vėliava, šiame krašte gimusiais, gyvenusiais, dirbusiais žymiausiais mokslo, meno, kultūros ir visuomenės veikėjais, Žemaitijos šviesuolių kultūriniais sambūriais, Žemaičių rašytojų sąjūdžiu, Telšių vyskupija, žemaičių spauda. Surasite ir svarbiausias "Žemaičių žemės" žurnalo publikacijas, informaciją apie naujausius žemaitiškus leidinius.

Visa tai surasite apsilankę Žemaitijos leidinyje http://samogitia.mch.mii.lt 

Garso įrašas  "Eisem sesrės i darželi, pinsem rūtu vainikeli" (žemaitiškos dainos fragmentas)

Garso įrašas "Pruo vīšneliu suodneli" (žemaitiškos dainos fragmentas)

Į parodos struktūrą Baltai Valstybė Visuomenė Liaudies kultūra Elito kultūra Kraštovaizdis ir architektūra Religija Intelektas Menas Lietuva pasaulyje Kita

Išsamus supažindinimas Jei turite daugiau laiko, kviečiame aplankyti Internet’o svetainę ŽEMAITIJA, kurioje pateikta išsamesnė medžiaga apie Žemaitijos kraštą: istoriją, kalbą, kultūrą, literatūrą, tautosaką, vyskupystę. Tekstai pateikiami lietuvių ir anglų kalbomis.
Pristato Žemaičių kultūros draugijos informacinis kultūros centras.


Lietuvos kultūros paveldo tūkstantmečio virtuali paroda:
[Parodos pradžia] [Parodos fojė] [Trumpa apžvalga] [Parodos schema] [Paaiškinimai lankytojui] [Informacija]


© Matematikos ir informatikos institutas, 1998-2000. Į parodos fojė
Adresas ryšiams: nerute@ktl.mii.lt. Tinklalapis atnaujintas 2008.10.22