Trumpa viešnagė

Į ekspoziciją

Į parodos fojė
Tema:
Liaudies kultūra
XVI-XX
amžiai

Žemaitija Žemaitijos muziejų ir parkų kelias

 

 

Liaudies architektūra
Maistas
Liaudies dailė
Liaudies religinės apeigos
Tautos būdas

Rūpinimasis etnine kultūra nėra tik tautos garbės reikalas - jis svarbus jos gyvavimui ir išlikimui. Turime nemažai etninei kultūrai tirti būtinų rašytinių, ikonografinių, garso šaltinių, esama nemažai brandžių publikuotų tyrimų. Bet modernioje visuomenėje turime ieškoti naujų būdų, kaip skleisti kultūros paveldą ne tik savoje šalyje, bet ir pasaulyje.

Vienas didžiausių etninės kultūros tyrinėjimų trūkumų yra tai, kad dažnai apsiribojama tik savo tauta.  Etninė kultūra sureikšminama, ji laikoma aukštesnio lygio kultūra nei kaimyninių kraštų kultūros. O juk mes, kaip ir kitos tautos, esame ir pasaulio bei Europos dalis. Daug aistrų sukelia bandymai priskirti Lietuvą Vakarams ar Rytams. Dažnai pamirštama, kad mūsų etninė kultūra yra dviejų kultūrinių arealų sandūroje -  tai rodo etninės kultūros tyrinėjimai. Šitas faktas turėtų skatinti dar labiau susidomėti senąja kultūra,  Lietuva sudominti užsieniečius. Etninės rytietiškosios ir vakarietiškosios kultūrų skirtumus parodysime atskleisdami svarbiausius jų klodus.

Į parodos struktūrą Baltai Valstybė Visuomenė Liaudies kultūra Elito kultūra Kraštovaizdis ir architektūra Religija Intelektas Menas Lietuva pasaulyje Kita
Šis tinklalapis pristato lietuvių etninę kultūrą Vakarų ir Rytų Europos kultūrų sandūroje. Tekstas ir iliustracijos pateiktos projekto rengėjų.

Ekskursijoje, parengtoje Lietuvos Liaudies buities muziejaus, Lietuvos Nacionalinio muziejaus (projekto vadovas Stasys Gutautas), susipažinsite su liaudies architektūra, daile, religinėmis apeigomis, tautos būdu.
Svetainę tvarko Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakultetas.


Lietuvos kultūros paveldo tūkstantmečio virtuali paroda:
[Parodos pradžia] [Parodos fojė] [Trumpa apžvalga] [Parodos schema] [Paaiškinimai lankytojui] [Informacija]


© Matematikos ir informatikos institutas, 1998-2002. Į parodos fojė
Adresas ryšiams: nerute@ktl.mii.lt. Tinklalapis atnaujintas 2008.10.20