Pirmoji lietuviška knyga

Trumpa viešnagė

 Į apžvalginę  ekskursiją

Į parodos fojė
Tema:
Intelektas
XVI-XX
amžiai

Lietuvos rusai sentikiai Humanizmo idėjos Lietuvoje

 

 

MAŽVYDAS, MARTYNAS. Catechismusa prasty Szadei, Makslas skaitima raschta yr giesmes del kriksczianistes bei del berneliu iaunu nauiey sugulditas... – Karaliaučius: Hanso Weinreicho spaustuvė, 1547. – [79] p.: vinj., gaid

     Garso įrašas "Broliai seserys! Imkit mane ir skaitykit ..." - skamba pirmosios Katekizmo prakalbos eilutės.

  Trumpai apie Martyną Mažvydą Pirmoji lietuviška knyga, parengta Martyno Mažvydo, kai jis dar studijavo Karaliaučiaus  Pirmosios  lietuviškos knygos pasirodymo istorinės aplinkybės universitete,1547. Nuo 1549 m. jis tapo evangelikų liuteronų kunigu Ragainės parapijoje, Mažojoje Lietuvoje (dabar Neman, Kaliningrado sr.).

Pirmoje lietuviškoje knygoje yra  elementorius, katekizmas, giesmynėlis. Prakalba "Knigieles paczias byla ..."  - pirmasis originalus eilėraštis lietuvių kalba. Manoma, kad knyga išspausdinta 200 – 300 egz. tiražu. Išliko du egzemplioriai, saugomi Vilniaus ir Torunės (Lenkija) universitetų bibliotekose.

Martyno Mažvydo vardas nebuvo pamirštas. Okupuotoje Lietuvoje ir išeivijoje 1947 m. paminėtas pirmosios lietuviškos knygos 400 metų jubiliejus. Klaipėdoje 1976 m. pradėtas kurti skulptūrų parkas, Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukaktis paminėta pasaulyje kuriam vėliau suteiktas Martyno Mažvydo vardas. Lietuvos alpinistai, 1979 m. pirmieji   įkopę į 4560 m. aukščio  viršūnę  Tian Šanio kalnuose, ją pavadino Martyno Mažvydo vardu

Mažvydo tema rašomi literatūros ir muzikos veikalai, kuriami dailės kūriniai, jo vardu vadinamos Lietuvos miestų gatvės. Klaipėdoje 1997 m. pastatytas paminklas Martynui Mažvydui.

1997 m.  Lietuvoje ir pasaulyje iškilmingai paminėta pirmosios lietuviškos knygos 450 metų  sukaktis, 1997-ieji metai pavadinti LIETUVIŠKOS KNYGOS METAIS, ta proga išleista daug leidinių, vyko konferencijos, parodos, nukalta jubiliejinė moneta, medalis.

 

Į parodos struktūrą Baltai Valstybė Visuomenė Liaudies kultūra Elito kultūra Kraštovaizdis ir architektūra Religija Intelektas Menas Lietuva pasaulyje Kita
Šiam tinklalapiui panaudota kompiuterinio kompaktinio disko medžiaga.

Apžvalginė ekskursija Ekskursijos metu daugiau sužinosite  apie pirmąją lietuvišką knygą ir jos 450 metų sukaktį.

Išsamus supažindinimas Jei turite daugiau laiko, kviečiame išsamiau susipažinti - aplankyti Interneto svetainę LIETUVIŠKOS KNYGOS METAI, kurioje pateikta išsami medžiaga apie pirmąją lietuvišką knygą, jos atsiradimo istorines aplinkybes, Mažąją Lietuvą ir jos įžymius žmones, Martyno Mažvydo Katekizmą ir jo 450 metų sukakties minėjimą Lietuvoje ir pasaulyje. Rasite unikalių dalykų: Katekizmo puslapius ir M. Mažvydo giesmes, Mažosios Lietuvos vietovardžių rodykles, apžvelgsite Martyno Mažvydo įamžinimo mene paveikslėlius, aplankysite parodas (knygų, ekslibrisų, moksleivių piešinių, grafikos), paskaitysite Lietuvos alpinistų, 1979 m. įkopusių į Tian Šanio kalnų viršūnę ir pavadinusių ją Mažvydo vardu dienoraštį, pamatysite  jubiliejinius leidinius, jubiliejinę monetą, medalį, ženklą. Dokumentai, išsami bibliografija ir sukakties įvykių kronika sudomins ne vien tyrinėtojus.

Išsamiausiai visa tai pateikta kompiuteriniame  kompaktiniame diske:   LIETUVIŠKOS KNYGOS METAI - YEAR OF THE LITHUANIAN BOOK- JAHR DES LITHAUISCHEN BUCHES [CD-ROM, lietuvių, anglų, vokiečių kalb.]. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas, 1998. - ISBN 9986-680-09-3.


Lietuvos kultūros paveldo tūkstantmečio virtuali paroda:
[Parodos pradžia] [Parodos fojė] [Trumpa apžvalga] [Parodos schema] [Paaiškinimai lankytojui] [Informacija]


© Matematikos ir informatikos institutas, 1998-2000. Į parodos fojė
Adresas ryšiams: nerute@ktl.mii.lt. Tinklalapis atnaujintas 2008.10.20