Apie pirmąją lietuvišką knygą

PIRMOJI LIETUVIŠKA KNYGA - M. MAŽVYDO KATEKIZMAS
1547 - 1997

Išsamus supažindinimas