Violetinės, juodos ir auksinės spalvų reikšmės

Krikščionybėje violetinė — tai atgaila,166 auka, nuolankumas, pasninkas, užuojauta. Juoda reiškia liūdesį ir nelaimę. Be to, prie šių penkių bažnyčios metų spalvų pridedama auksinė — dorybės, vertės, garbės, Dievo spalva.167 Kai kurios minėtos lauko tyrimų baltos, juodos, raudonos ir žalios spalvų reikšmės sutampa su liturginėmis spalvomis.