Laidotuvėms naudotų audinių spalvų simbolika

Iš 213 apklaustų pateikėjų 46 nurodė laidotuvėms tinkančias tekstilės spalvas. Kodėl tik mažiau kaip ketvirtadalis pateikėjų minėjo laidotuvių simboliką? Pasiremkime Philippe Aričso teigimu, kad „šiuolaikinėje epochoje mirtis, nors, regis, temos ir apeigos liko senovinės, sukėlė abejonių ir pasišalino iš kasdieniškų daiktų pasaulio“168. Daugiausia žmonės (24, arba 53%) minėjo juodą kaip gedulo spalvą. 8 (18%) pateikėjų teigimu, laidotuvėms tiko juoda-balta, 6(13%) — tamsi spalva. Teigta, kad per laidotuves naudota juodos-margos, juodos-žalios, mėlynos (2 atsakymai, arba 4%), violetinės, žalios (1 atsakymas, arba 2%) spalvų tekstilė.

Apibendrinus duomenis, matomos spalvų kategorijų kaitos ypatybės. Manoma, kad seniau įvairiose Lietuvos vietose daugiau naudotos gedulingos spalvos — juoda ir žalia169 bei mėlyna170. Rytų Lietuvoje tinkamiausiais laidotuvėms laikyti balti171 ir balti-juodi172 audeklai, o Vakarų Lietuvoje — juodi,173 ypač vyresniems žmonėms.174 Retesni faktai, kad Rytų Lietuvoje būdavo šarvojama naudojant violetinę (bijūnavą) tekstilę.175 „Žėlobnos“ spalvos — balta ir mėlyna.176