Geltonos spalvos reikšmės

Iš 213 pateikėjų, 46 minėjo geltonos spalvos simboliką. Geriausiai žinoma jos reikšmė: geltona spalva netinka dovanoms (29 atsakymai, arba 63%). Teigiama, kad geltonos negalima dovanoti.177 Ši spalva reiškia išsiskyrimą.178 Pateikėjos Karolinos Stankienės iš Mosėdžio nuomone, latviai geltonos spalvos simboliką aiškino priešingai negu lietuviai ir laikė ją gražia spalva.179