Bažnyčios kalendorinių laikotarpių ir švenčių spalvos

Friedricho Resto duomenimis, sekmadieniais per adventą taip kaip ir per Kalėdas naudojamos violetinė arba balta ir purpurinė spalvos. Per gavėnią — violetinė. Juoda — penktadienį prieš Velykas, Didįjį Penktadienį. Velykų proga — balta, žalia. Per Sekmines — raudona ar balta. Žalia — pirmąjį sekmadienį po šv. Trejybės. Raudona ir žalia per derliaus šventes. Juoda ar balta — Visų šventųjų dieną.180 Lietuvoje išleistame liturginiame kalendoriuje nurodytoms šventėms ir šiokiadieniams skirtų liturginių drabužių spalvos tarp savęs šiek tiek skiriasi. Pavyzdžiui, Didiįjį Penktadienį dėvima raudonos spalvos rūbais.181 Lietuvių etnografinėje literatūroje daugiausia minimos baltos, raudonos, lauko tyrimų duomenimis — gedulo spalvų reikšmės.