Baltų audinių reikšmės

Ką reiškia balta spalva? Krikšionybėje balta spalva — džiaugsmo, kūrybos, nekaltumo, pergalės, šviesos simbolis.143 Lauko tyrimų duomenimis, balta spalva suprantama kaip džiaugsmas,144 nekaltybė.145 Abi sampratos tarp savęs mažai skiriasi. Balta tekstilė buvo reikšminga per šeimos šventes. Pavyzdžiui, Čepienės tyrinėjimais, Lietuvoje ir Latvijoje per vestuves gaubimo metu svočia aprišdavo jaunosios galvą balta skarele. Kai kur Rytų Lietuvoje XIX a. antrojoje pusėje—XX a. pradžioje tėvai šokdavo pirmąjį šokį, užsimovę baltas pirštines, kad būtų šviesus jaunųjų gyvenimas.146 Įdomu, kad, XIX a. antrojoje pusėje—XX a. pradžioje jaunosios išvaizda nesiskyrė nuo kitų merginų. XX a. pradžioje nuotaka rengdavosi baltai. Panašiai puošėsi įvairiose Lietuvos vietose.147 Lauko tyrimų duomenimis, sakyta, kad dovanoms tinka baltos, šviesesnės spalvos.148 Tokie faktai rodytų, kad ilgainiui audinių spalvoms suteikiama daugiau reikšmės.

Baltos spalvos simbolių būta ir kalendoriniuose papročiuose. Pavyzdžiui, linarovio pabaigtuvių stalą uždengdavo balto lino staltiese. Pasak Buračo, kai „ant stalo — balto ragaišio kepalas, baltų sūrių kaip žagrių ir ąsotis su balta puta,“ sakoma, „linelius reikia aplaistyti, baltesnės drobelės bus“.149 Dzūkijoje per rugiapjūtės pabaigtuves pirmojo rugių vežimo šeimininkė laukė prie kluono su balta staltiese, kuria buvo užtiestas Velykų stalas. Prieš įvažiuojant vežimui į kluoną, staltiesę patiesdavo po vežimo pirmagalio ratais, kad abeji ratai su rugių vežimu per ją pervažiuotų. Prašyta: „Duok Dieve skalsos ir visų daliai“.150

Balta tekstilė asocijavosi su gėrio, šviesos idėjomis. Jei motina nori, kad duktė ištekėtų už jai patinkamo vyro, tai Joninių naktį turi apsigaubti balta paklode, išleisti plaukus, eiti per devynis laukus, nuo kiekvieno lauko paimti po akmenį (būtinai ir nuo to patinkamo vyro lauko) ir parsinešti juos namo.151 Kad liepa gražiai žydėtų, reikia šv. Jurgio rytą užkabinti ant šakų baltą skarelę.152 Kūčių vakarą moterys lopo drabužį baltais lopais (arba siuva baltą rūbą), kad avys vestų baltus ėriukus.153 Iš Balio pateiktų žmonių, gyvenančių Pietryčių Lietuvoje (Vilniaus krašte), tikėjimų matyti, kad velnias bijo linų.154 Kabinamus, klojamus baltus audeklus galima palyginti su ant troškimų medžio rišama tekstile — vilčių simboliu.