Lietuvos Respublikos vėliavos spalvos

Šių spalvų simbolikos aiškinimas buvo susijęs su vėliavos kūrėjų spalvoms teikiama reikšme. Kai Antanas Žmuidzinavičius kūrė atgimusiai Lietuvos valstybei vėliavą, inteligentija siūlė ieškoti tautinių spalvų liaudies kūryboje: audiniuose ir juostose. Jono Basanavičiaus, Antano Žmuidzinavičiaus ir Tado Daugirdo pasiūlyta raudona spalva buvo interpretuojama kaip saulės apšviesti žibantys debesys. Geltona, žalia, raudona buvo pasirinktos dėl to, kad raudona ir žalia dominuoja liaudies audiniuose, o geltona simbolizuoja aušrą. Vėliau priimtos vėliavos spalvos buvo įvardytos kaip krašto simboliai. Basanavičius aiškino, kad raudona spalva — tai už tėvynę pralieto kraujo simbolis, žalia — gyvybės simbolis, o geltona — šio gyvenimo vaisių simbolis.206 Vėliau šią spalvų interpretaciją pateikė Vyšniauskaitė, pabrėždama, kad geltona — tai gyvybės spalva: derlingi Lietuvos laukai, banguojantys rugių ir kviečių varpomis.207 Vadinasi, Lietuvos Respublikos vėliavos spalvos buvo paimtos iš audinių, o lietuviškose lovatiesėse buvo įaustos Lietuvos Respublikos vėliavos spalvos?