Tradicijos Tradicijos

Savitumai Savitumai Simbolika Simbolika Galerija Galerija

    
Ornamentas: dekoras ar ženklas?

Aštuonnytė lovatiesė austa 1946 m. Šventybrastyje, Kėdainių r., ES, b. 1986(8), nuotrauka autorės, 1996Tekstilė, kaip ir kiti kaimo žmonių kūriniai, turi ikonografinę ir simbolinę prasmę. Ką reiškia koks nors atskiras audinio ornamentas, šiandien renkant etnografinę medžiagą, užfiksuojama retai. Lauko tyrimų duomenimis, atskirus audinių raštus kaimo žmonės siejo su gamtos pasauliu, daiktais, religine simbolika (žr. lentelę "Kryžių raštai"). Lovatiesės yra nesenas kaimo kultūros reiškinys, todėl sunku nustatyti iš kitų audinių ar daiktų atklydusių atskirų archajiškų elementų ikonografinę reikšmę.

Gilesnė ornamentų, kaip ženklų, prasmė glūdi senosios pasaulėžiūros kloduose. XX a.  žmonėms tekstilė išlieka reikšminga dovana, relikvija, simboliu.