Šešianytis agurkinis raštas

Toks raštas audžiamas neseniai, nes pasakojama, kad XX a. pirmojoje pusėje buvo tik keturnyčiai audiniai.37 Raštas apibūdinamas ir abiejų motyvų vardais. XX a. antrojoje pusėje Klykių kaime, Utenos rajone, buvo žinomi agurkų, akėčių raštai.38 Apie tokį agurkinį motyvą yra surinkta prieštaringų nuomonių. Jis laikomas senu.39 Arba, priešingai, sakoma, kad šie ornamentai yra vėlyvesni,40 dabartiniai41 ir visiškai nevadinami agurkiniais.42 Užgirėlio kaime, Kaišiadorių rajone, tokia tekstilė jau nebeaudžiama.43