Ratinių raštų apibūdinimai

XX a. pradžioje Griškonyse, Alytaus apskrityje, dešimtnytis servetų raštas vadintas ratiniu.91 Antazavėje, Zarasų apskrityje, minėtas obuolinis ornamentas — ratinis.92 Dimų audinių motyvai vėlgi galėtų būti kilę iš servetinių audinių. Kita galimybė, jie audžiami pagal raštų knygų pavyzdžius ir skirtingai vadinami. 1923m. abu — obuoliniai ir ratiniai — ornamentai buvo išspausdinti Kairiūkštienės knygelėje.93

Panašių formų šiuolaikinis diminis audinys iš Guntauninkų kaimo, Ignalinos rajono, vadinamas keturnyčiais ratais.94 Žemaitijoje tai raštai iš Tamošaičio knygų.95 Atrodytų, kad tokių palyginimų turėtų būti begalės, bet, tyrinėjant dimų raštus, užrašyta tik keletas faktų. Rytų Lietuvoje rasti naujų audinių motyvai, kurių formos panašios į segmentus, obuoliniais ar ratiniais nebeįvardijami.