Kryžiokinis raštas

Vienas seniausių aštuonnyčių dimų kryžiokinio rašto audinių yra XIX a. pabaigos ar XX a. pradžios balta aštuonnyčio rašto staltiesė,115 kuri Vilniaus dailės muziejaus darbuotojų nėra labai tiksliai datuota, matyt, dėl duomenų stokos. Alsėdžiuose, Plungės rajone, kryžiokiniai ornamentai austi XX a. viduryje.116

Išilginti ir suskaldyti tarsi minėtasis kryžiokinis ornamentai komponuoti su griežtų formų figūromis tiek Rytų, tiek ir Vakarų Lietuvoje. Keletas įdomių formų derinių yra XIX a. audiniuose.117 Išradingi audinių raštai kelia mintį, kad tokiems motyvams turėjo įtakos profesionali kūryba. Minėtų elementų deriniai ilgiau išsilaikė Vakarų Lietuvoje. XX a. viduryje audiniai buvo marginti šiek tiek smulkesnėmis formomis.118 Tokie XX a. pradžios ar senesni kultūros reiškiniai galėjo plisti tose vietose, kur dirbo amatininkai ar klestėjo prekyba. Galbūt jie geriau išliko Vakarų Lietuvoje todėl, kad ten XX a. antrojoje pusėje buvo mažiau audžiama ir mažiau plito naujieji keturkampių deriniai.