Ąžuolo lapai

Hipotezę, kad agurkiniai raštai — tai paprastesni ir sudėtingesni Rytų Lietuvoje austi ornamentai, patvirtina platesnė lauko tyrimų medžiaga. Teigiama, jog Vakarų Lietuvoje agurkiniai motyvai nežinomi,55 o audžiami ąžuolo lapų raštai.56

XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje, kai Rytų Lietuvoje rasti tik vieno dydžio elementų ornamentai, Vakarų Lietuvoje būta ir trijų, keturių bei daugiau dydžių elementų raštų. Pabrėžtina, kad ypač įdomūs ornamentai austi Šiaurės vakarų Lietuvoje. Tai įvairių elementų deriniai. Jie sumarguoja audiniuose ištęstomis formomis, lyg primindami agurkus ar ąžuolo lapus.57 Aiškūs ir stambūs motyvai, austi pusautomatėmis staklėmis, galėtų būti savita šio krašto moterų išmonė. Labai įdomų monumentalų neseniai austą raštą teko matyti tik Beržore, Plungės rajone. Šios kūrybingos interpretacijos rodytų vakarų lietuviams būdingą motyvo sustambinimą, aptinkamą visame liaudies mene.

Dabartines priešingas tendencijas galime pastebėti žiūrėdami, kaip nauji raštai kuriami XX a. antrojoje pusėje. Vietoj jau minėtų vieno dydžio elementų ornamentų58 audžiami trijų dydžių elementų motyvai. Taip aiškus raštas padaromas žaismingesnis. Kadangi nėra duomenų, kaip ornamentai buvo vadinami, lieka tik klausimas be atsako: gal tai lapų raštai?

XX a. viduryje Kražiuose, Kelmės rajone, keturių ir didesnių dydžių elementų raštais austa lovatiesė apibūdinama: divonas lapais.59 Manoma, kad tai senoviškas audimas. Skaudvilės apylinkėse, Tauragės rajone, buvo audžiami lomstiniai ąžuolo lapų raštai.60 Šis motyvų derinys — visoje Lietuvoje paplitęs reiškinys. Panašių raštų buvę ir Beržore, Plungės rajone.61 Pailgų elementų deriniai iš Medsėdžių62 ir Alsėdžių63 yra kaip servetinių audinių ornamentai. Leckavoje, Mažeikių rajone, tokie ornamentai buvo audžiami iš Tamošaičio knygų.64 Kartais ąžuolo lapais vadinami rinktiniai raštai: divonas buvo kaišytas ąžuoliniais lapais.65

Taigi ąžuolo lapų raštai būdingi Vakarų Lietuvai. XX a. viduryje paplito keturių ir daugiau dydžių elementų ornamentai: lomstiniai ąžuolo lapų ar net rinktiniai raštai.