Apie agurkų raštus Vakarų Lietuvoje

Agurkai minimi pasibaigus Antrajam pasauliniam karui.51 Arba sakoma, kad buvo audžiami ne agurkiniai, o lapų raštai.52 Petronėlė Liktorienė, gyvenusi Kuliuose, Plungės rajone, dviejų dydžių elementų motyvą vadina „per šešias nytis kaip agurkai“ ir lygina su rinktiniais audiniais.53 Dainiškės kaime, Laukuvos apylinkėje, teigiama, kad agurkinis raštas audžiamas per keturias nytis, o lapų raštas — per aštuonias nytis.54