Akėčių raštai

Dzūkijoje buvo audžiami akėtinis ir akėtukių raštai. XX a. pradžioje ir vėliau vadinamieji akėčių ornamentai austi Alytaus, Lazdijų ir Varėnos rajonuose.122 Senu jis laikomas Trakininkuose, Alytaus rajone.123 Ornamentai plito ir kito, matyt, labai netolygiai, nes Merkinėje gyvenanti pateikėja XX a. viduryje šio rašto jau nematė.124 Prelomčiškėje, Lazdijų rajone, akėtinis ornamentas žinomas tik iš knygos.125 1980 metais Simne austame grindų take šio rašto formos suskaidytos,126 išmarginant ryškiomis spalvomis.

Vienintelis faktas apie akėčių raštus iš Vakarų Lietuvos — Kalvių kaime, Kelmės rajone, akėčių ornamentu127 buvo audžiamos juostos. Kražiuose kiti pateikėjai šio rašto įvardijimo nežinojo.128 Be pavadinimo šis motyvas rastas Liepaičių kaime, Šilutės rajone.129

Audinių ornamentai apibūdinami kelių motyvų vardais. XX a. viduryje ir vėliau Ignalinos rajone akėčios — tai jau minėtas katpėdžių ir akėčių motyvų derinys.130 Buivydų kaime, Anykščių rajone, audė akėčias ir katpėdėles, bet jų taip nevadino.131 Lazdijų rajone tik šio rašto vidurys vadinamas akėčiomis.132 Kita pateikėja kryžiniu vadintą ornamentą apibūdino: „agurkinis vėrimas, ratukais mindžioti“.133 XX a. viduryje Biržų rajone, Papilyje, „agurkinius po keturis derino su akėčiomis“ ir vadino aštuonnyčiais raštais, arba akėčių motyvus audė eilėmis.134 Kutelių kaime austas akėtinis su kryžiais raštas.135 Manoma, kad tai dabartiniai pavadinimai.136 Ornamentų apibūdinimai labai įvairūs.