Agurkų raštai iš vieno dydžio elementų

Taip ornamentai buvo įvardijami ir Pavalakėje, dabartinėje Baltarusijos teritorijoje.20 Šiose vietovėse keturnyčiai audiniai, marginti agurkais, laikomi labai senoviškais. Pasakojama, kad dabar tokius retai kas moka suverti.21 Jų būta ir kitose Baltarusijos vietovėse.22

Tuo metu Gedžiūnėliuose, Ignalinos rajone, kitokie vieno dydžio elementų motyvai apibūdinami: agurkelis ir brutela.23 Brutela — tai keturkampių elementų figūra rašto viduryje.

Agurkiniais raštais vadinamos vienodų elementų struktūros, sudarytos komponuojant po tris elipses aplink keturkampį. Tokie ornamentai buvo paplitę Rytų ir Pietryčių Lietuvoje. XX a. pirmojoje pusėje juos audė Drucminų kaime, dabartiniame Varėnos rajone,24 vėliau — Meteliuose, Lazdijų rajone,25 Žičkelių kaime, Molėtų rajone.26