Agurkų raštas iš trijų dydžių elementų keturnytukas

XX a. pirmojoje pusėje toks raštas buvo audžiamas dabartiniuose Varėnos ir Kaišiadorių rajonuose.31 XX a. viduryje, po Antrojo pasaulinio karo, Merkinėje trijų dydžių elementų raštai vadinami agurkų lapais.32 Tai vienas labiausiai paplitusių ornamentų. Be to, Simne, Alytaus rajone, manoma, kad agurkiniai ornamentai sudaryti iš įvairių dydžių elementų.33 Nuo XX a. pradžios jie audžiami pagal Kairiūkštienės knygos „Lietuviškų raštų rankų darbams rinkinėlis“34 pavyzdžius ir apibūdinami: apsitveria agurku.35 Tokie raštai nėra tik lietuvių moterų išmonė: Vilniaus rajone juos audė ir lenkės.36