Agurkų raštai iš keturių ir daugiau dydžių elementų

Rytų Lietuvoje elipsių motyvai įvardijami agurkiniais raštais daugiausia nuo XX a. vidurio. Dabar vieni pateikėjai prisimena raštų formas, kiti tik mini jų vardus. XX a. pirmojoje pusėje ir viduryje Šiaurės rytų Lietuvoje, Linkuvoje, ornamentus su elipsėmis mokėjo suverti tik geros audėjos, kurios dabar jau išmirusios. Pateikėjos nieko negirdėjusios apie agurkinius audinius. 45 XX a. viduryje Kupiškio apskrityje buvo žinomi agurkiniai raštai.46 Zarasų apskrityje, Pakerių ir Butiškės kaimuose, manoma, kad senovėje raštus vadino agurkiniais, o dabar tokių nebeaudžia.47 Šiam teiginiui prieštarauja kiti duomenys: XX a. antrojoje pusėje aštuonnyčius agurkinius raštus žinojo Volungių kaime, Zarasų rajone48 , XX a. pirmojoje pusėje juos audė Didžiasalyje, dabartiniame Ignalinos rajone,49 XX a. antrojoje pusėje čia buvo ir naujų agurkinių raštų.50