Tradicijos Tradicijos

Savitumai Savitumai Simbolika Simbolika Galerija Galerija

    


 

Zofija Butkuvienė su lovatiese, Piepalių k., Kauno r., ES, b. 1889(18), nuotrauka autorės, 1996Audėjos, apibūdindamos audinių raštus, nusako rašto formą. Tekstilės ornamentų su elipsių motyvais rasta daugelyje Lietuvos vietų. XX a. pradžioje gimusių pateikėjų teigimu, elipsių motyvai audiniuose panašūs į agurkus,19 todėl vadinami agurkiniais. Panagrinėkime lauko tyrimuose surinktus atsakymus į klausimą: kaip, kada ir kam audė agurkinius raštus?

XX a. viduryje ir vėliau Rytų Lietuvoje buvo audžiama agurkiniais raštais, sudarytais iš vieno dydžio elementų (žemėlapis). Panašūs į vieno dydžio elementų raštus yra dviejų dydžių elementų ornamentai. Jie buvo užfiksuoti Pietryčių Lietuvoje.27 Šiuos raštus minėjo tik kelios audėjos. Gali būti, kad pateikėjos juos painiojo su vieno dydžio elementų deriniais.

Aštuonnyčiai dimai, agurkinis raštas, ąžuolo lapai, gėlės, lapai, XX a., nuotrauka autorės, 1996 Teigiama, kad agurkinis raštas — tai ornamentas, kuris buvo austas per keturias nytis.28 Daugelyje Pietryčių ir Rytų Lietuvos vietų trijų dydžių elementų motyvas vadinamas agurkiniu,29 arba keturnytuku.30 Keturių ir daugiau dydžių elementų ornamentas vadinamas šešianyčiu agurkiniu. Kitos audėjos XX a. antrojoje pusėje raštus įvardija: aštuonnyčiai agurkai po keturis.44

Užrašyta, kad seniausi yra vieno dydžio elementų raštai, vadinami agurkiniais Rytų Lietuvos pakraščiuose XX a. viduryje. Daugumos pateikėjų teigimu, XX a. buvo geriausiai žinomi trijų dydžių elementų motyvų deriniai. Keturių ir daugiau dydžių elementų ornamentai — daugiausia XX a. vidurio ir vėlesni reiškiniai.

Vakarų Lietuvoje labai retai kas kalba apie agurkinius raštus: tai, matyt, vėliau atklydęs pavadinimas. Vakarų Lietuvoje agurkiniai raštai beveik neminimi, o žinomi ąžuolo lapų raštai. Tos pačios ornamentų formos Lietuvoje suprantamos skirtingai.

Skirtingu metu įvairiose vietovėse panašių formų motyvai apibūdinami labai įvairiai: aklinis, agurkiniai, ąžuolo lapai, lelijos ir balunkos, kryžiukas, neagurkinis, ratinis, šaudyklalės, šautuviukai. Agurkiniai raštai — tik tam tikro laikotarpio ir vietovės kultūros dalis.
Keturnyčiai dimai, raštas kaip agurkėliai, šautuviukai, XIX—XX a. I p., Vakarų LietuvaKeturnyčiai dimai, agurkinis raštas, agurkų lapai, XX a.

Keturnyčiai dimai, XX a. II p.

Aštuonnyčiai dimai, XX a. I p., Rubikų k., Mažeikių r.

Keturnyčiai dimai, lelijų ir balunkų raštas XX a. II p., Ona Staniūnienė, Guntauninkų k., Ignalinos r.