Lietuvių identiteto ženklai

Motyvai, kurie Europos mene yra sena tekstilės raštų difuzijos pasekmė, lietuviams turi savas funkcines ir simbolines reikšmes. Tie patys ornamentų elementai Lietuvoje yra savitai interpretuojami. Jų nauji vardai rodo žmonių intelektą. 

Lietuvių autorių audimo raštų knygose, lauko tyrimų medžiagoje ir Europos leidiniuose yra skirtingų analogiškų ornamentų vardų. Tie patys ornamentų elementai Lietuvoje yra savitai interpretuojami. Jų nauji vardai rodo žmonių intelektą.

Lietuvių kūrybą įtakojo Europos kultūra, o Lietuvos audėjų darbai buvo žinomi  gretimose šalyse. Lenkijoje būta vilnietiškų audinių. Emigracijoje profesionalūs menininkai mažai perdirbtus kontrastingai išmargintus tekstilės ornamentų motyvus naudojo šiuolaikinės tapybos drobėse.