Lietuviški raštai

Tautiškos kultūros sanklodos — tai žmonių kūryba ir kartu savaip perimta patirtis. Tautinio identiteto simboliai atsiranda tam tikru istoriniu momentu. Nuolatinis atsinaujinantis pažinimas šių ženklų populiarumą keičia.