Lokaliniai kultūros savitumai

XX a. Lietuvoje išlieka lokalinių etninės kultūros savitumų. Vienas iš pavyzdžių yra kryžių raštų formų ir pavadinimų paplitimas. 

Pietryčių Lietuvoje senoviškiausiu ornamentu laikytas kryžiukas. XX a. pirmojoje pusėje kryžiokinis raštas buvo Vakarų Lietuvos savitumas, o kryžinis — Rytų. Akėčių raštais buvo audžiama Rytų, Šiaurės rytų ir Pietryčių Lietuvoje.