Ornamentai, kurie Europos mene yra sena tekstilės raštų difuzijos pasekmė, lietuviams turi savas reikšmes. Tie patys motyvai, pateikti šioje ekspozicijoje, Lietuvoje yra savitai interpretuojami. Jie rodo Lietuvos tradicinės kultūros bruožus. Galerija yra trumpos darbo išvados apie audimo tradicijas, raštų savitumus ir simboliką. Šios temos istoriografijos analizę, šaltinių apibūdinimą ir platesnių teorinių apibendrinimų, daugiau ornamentikos pavyzdžių galima rasti autorės knygoje "Audiniai kaimo kultūroje: lietuvių geometriniai raštai XIX—XX a. amžiuje, Vilnius: Alma Littera, 1998.
Šis darbas parengtas, remiantis autorės tyrimais, ornamentų piešiniais ir nuotraukomis. Ekspozicijoje yra garso įrašų, naujas tekstas apie audimo tradicijas su iliustracijomis. Tekste nuorodų ir paveikslų numeriai nenuoseklūs. Jie atitinka numerius knygoje, nes tokiu būdu lengviau galima rasti papildomos informacijos rūpimu klausimu. Vertimas į anglų kalbą nėra visiškai identiškas lietuviškam tekstui.
Ekspozicijos rengėjai nuoširdžiai dėkingi Unesco katedros humanitarams ir Multimedia centro humanitarams darbuotojams už konsultacijas ir darbo vietą.

Lietuvos istorijos institutas, 2000
© Vida Savoniakaitė, e-paštas:svida@ktl.mii.lt
Evaldas Ožeraitis: konsultacijos apie elektroninių technologijų pritaikymą, paieška, darbo testavimas 
Edmundas Trumpa: animacija, nuorodos, garsas, žemėlapių piešiniai


Turinys